Tauron Nowa Muzyka Katowice
STRONA ARCHIWALNA TAURON
NOWA MUZYKA KATOWICE 2018
1 VII 2018 (niedziela)
13:00 – 14:00

Ronnie Deelen (live)

Ronnie Deleen – wszechstronny artysta audiowizualny. Swoje działania muzyczne rozpoczynał w ramach projektu Ronniesm, którego elementy: autorski instrument, animacje oraz 8-bit’owa muzyka składały się w multimedialny performance. W projekcie RGBoy eksplorował potencjał muzyki 8-bitowej w konwencji klubowej. Jako współtwórca Teleport Katowice swoje działania koncentrował na starych analogowych syntezatorach, taśmowych delay’ach oraz syntezatorach modularnych, które stanowiły bazę do eksperymentów z muzyką elektroniczną. Obecnie mieszka w Londynie, gdzie jako wykładowca Royal College of Art, organizuje cykliczne wydarzenia prezentujące eksperymenty muzyczne studentów oraz jego własne. Jako Ronnie Deelen tworzy pejzaże dźwiękowe oraz rytmiczne eksperymenty wykorzystując syntezator modularny.
www.bleepsworld.uk
www.soundcloud.com/ronnieism