Tauron Nowa Muzyka Katowice
STRONA ARCHIWALNA TAURON
NOWA MUZYKA KATOWICE 2018
28 VI 2018 (czwartek)
10:00 – 20:00

Wystawy Muzeum Śląskie

Wszystkie aktywności odbędą się w zjawiskowych przestrzeniach Muzeum Śląskiego, które od lat gości Festiwal na swoim terenie. Dla posiadaczy karnetów Tauron Nowa Muzyka Katowice wstęp na wstawę czasową oraz stałą tylko za 1 zł!

Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda
Wystawa zaprezentuje twórczość trojga przedstawicieli pokolenia „zarażonych wojną”: malarza Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957), rzeźbiarki Aliny Szapocznikow (1926–1973) i reżysera Andrzeja Wajdy (1926–2017). Łączy ich nie tylko zbliżona data urodzenia i wczesna utrata ojca, ale też podobieństwo doświadczeń związanych z miejscem i czasem dojrzewania: okresem II wojny światowej w okupowanej Polsce. To, czego byli uczestnikami i świadkami, naznaczyło w sposób bardzo szczególny zarówno ich życie, jak i twórczość.

Na wystawę złoży się około 70 prac rzeźbiarskich i rysunków Aliny Szapocznikow oraz tyle samo obrazów, gwaszy, monotypii i rysunków Andrzeja Wróblewskiego. Dzieło Andrzeja Wajdy zostanie zaprezentowane przez szkice do scenopisów, plakaty, fotosy i fragmenty jego 14 filmów z lat 1955–2016. Uzupełnieniem wystawy będą projekcje filmów o Szapocznikow, Wróblewskim i Wajdzie oraz archiwalnego filmu z przedstawienia Akropolis Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny z roku 1962.Wystawie towarzyszyć będzie katalog w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Kuratorem wystawy jest Anda Rottenberg.
Wystawa dostępna w czasie trwania Festiwalu w godzinach
10:00 – 20:00